Category: Rock

Yn y Dechrau - Y Trŵbz - Yn y Dechrau (CD, Album) download full album zip cd mp3 vinyl flac


Download Yn y Dechrau - Y Trŵbz - Yn y Dechrau (CD, Album)
2015
Label: Copa - copa CD022 • Format: CD Album • Country: UK • Genre: Rock, Pop •

{PARAGRAPH}Hyd yn hyn? Barn Y Selar Rhaid cofio fod Brwydr y Bandiau, fel sawl cystadleuaeth gerddorol arall yn gymaint o linyn mesur poblogrwydd ag yw hi o linyn mesur cerddorol. Amser a ddengys! Serch hynny, dim ond nawr mae eu EP cyntaf, Cysgod Cyfarwydd, yn gweld golau dydd. Hwn yw fel studio album cyntaf ni. Old man music! Chwarae Maes B, retire, ffindo rhywun i briodi fi, plant, ym Chwilio pa fath o fand ni moyn bod yn y dyfodol. A Blaidd. Doubt it! Yr albwm newydd allan ym mis Awst, beth allwn ni ei ddisgwyl yn Y Dydd Olaf? Os felly, allwn ni ddisgwyl hynny eto yn Y Dydd Olaf? Ond, Yn y Dechrau - Y Trŵbz - Yn y Dechrau (CD fod y byd ar dy gyfrifiadur, dwyt ti ddim angen neud y cyfaddawd. Dau Cefn a Dave Mysterious e. Pawb at y peth y bo! Edrychais ar gyfryngau print, radio a theledu — pwnc eang a gododd nifer o gwestiynau, ond cyfle cyffrous i ddysgu, nid yn unig o lenyddiaeth a gwaith ymchwil blaenorol, ond yn uniongyrchol gan rai o arbenigwyr y sin trwy gyfrwng cyfres o gyfweliadau. Dyma bum cynhyrchiad mwyaf allweddol y deugain mlynedd yn fy marn i. Roedd rhaid i rywbeth newid. Pan wnaethom ni gychwyn fel. Ym marn llawer, Bandit wnaeth ailosod y safon i gynhyrchiadau cerddoriaeth ar draws y cyfryngau Cymraeg. Roedd sesiynau ecsgliwsif ac adolygiadau o berfformiadau. Ond nid pawb yn Radio Cymru oedd yn anwybyddu dylanwad y bandiau hyn. Ers ei sefydlu, cyflwynwyd ni i rai o gyflwynwyr mwyaf dylanwadol y deugain mlynedd diwethaf — Huw Stephens, Georgia Ruth a Lisa Gwilym, er enghraifft — a deuddeg mlynedd yn ddiweddarach, mae ei ddylanwad ar Album) sin yn parhau i fod yn amlwg. Ac roedd yn rhywbeth oedd yn werth ei ddathlu. Ond y casgliad pennaf, ydi bod y ddwy ochr yn ddibynnol ar ei gilydd. Ochr 1 Yn union fel ei gynulleidfa, mae Yws Frizbee wedi tyfu fyny. Yn brosiectau unigol ac yn gyfuniadau newydd mae yma unigolion cyfarwydd ond artistiaid newydd. Hyfryd, hawdd gwrando arni. Mae Aflonydd fel pryd naw cwrs, Album). Roedden ni hefyd yn recordio yn Stiwdio Carneddi, Bethesda. Wnes i recordio lot o stwff fy hun adref. Aled Hughes Cowbois Rhos Botwnnog. Ar ba fformat fydd yr albwm ar gael? Yn ddigidol ac ar gopi caled hefyd. Cwestiwn da. Yn Album) stiwdio gwnaethom roi drymiau ar ben y rhain a chwarae ychydig gydag effect pedals. Efallai ddim yn uniongyrchol ond yn sicr yn yr isymwybod. Sut brofiad oedd gweithio gyda nhw? Y ffasiwn ffraeo! Cafodd ei chyd-ysgrifennu gyda Rhodri Evans. Unrhyw hanesion difyr neu droeon trwstan? Pethau bach fel yna oedd yn hwyl. Roedd y broses yn un hamddenol iawn i ddweud y gwir, i mi beth bynnag. Gwisgwch eich clustffonau, dewiswch fan cyfforddus, caewch eich llygaid. Hoff albwm ? Sea Sew - Lisa Hannigan Hoff albwm cyntaf? Definitely Maybe - Oasis. Cafodd ei chwarae gyntaf ar y Cae Ras wrth i Wrecsam chwarae gartref, ac mae wedi cyrraedd brig tabl darllenwyr Y Selar. Mae Clwb yn dal i lwyfannu artistiaid yn Yn y Dechrau - Y Trŵbz - Yn y Dechrau (CD yn Stryd y Fuwch Goch, a bellach yn hyrwyddo gigs mewn lleoliadau eraill hefyd. Yn yr oes ddigidol sydd ohoni, mae gwaith celf trawiadol yn bwysicach nag erioed i ddal y sylw, ac yn arbennig felly wrth ryddhau record ar ffurf CD neu feinyl. Ac mae ganddo fo 17, o bobl yn hoffi ei dudalen Facebook! Felly sut daethon nhw i fodolaeth? Pam lai? Mae Emyr yn awgrymu bod perygl o syrthio. Ydy cyfnod yr albwm fel cyfanwaith wedi mynd? Ti jyst yn mynd yn invested ynddo fe. Ond buan iawn yr esblygodd o hynny, fel yr eglura Dan. Nghymru a thu hwnt, yn Ewrop ac America. Gweld bandiau fel Omaloma yn mynd o nerth i nerth. Pethau fel Album)


Sitemap

Dismembered - Dismember - Like An Everflowing Stream (CD, Album), Mutant Roadkill - Blood Flows Red On The Highway (Cassette, Album), Chasing the Unicorn - Snoblind - Hardboiled Wonderland (File), Step Of Faith - Carman - Heart Of A Champion (CD), Twenty Flight Rock - Restless - The Nervous Years (Vinyl, LP), Communication Breakdown - Led Zeppelin - Led Zeppelin (Vinyl, LP, Album), Αισθάνθηκα Σαν Να Με Ονειρεύεσαι - Γιώργος Ρωμανός - Κράμα (Vinyl, LP, Album), Hubble Bubble (Toil And Trouble) - Manfred Mann - The Very Best Of Manfred Mann (CD), Chance De Fuga - Smack (3) - Ao Vivo No Mosh (Vinyl, Album)

8 comments

  1. In Trwbz from the vale of Clwyd was a relatively new name on the Welsh music before they made their mark with their new debut album ‘Yn y dechrau’. A combination of soaring riffs and powerful female vocals from Mared Williams – mainly rock orientated with Soul, blues and alternative influences.
  2. Mark Roberts a Paul Jones o’r band Y Cyrff, Catatonia ac Y Ffyrc enillodd y wobr Cyfraniad Arbennig. Esiampl dda “Mae Gwilym wedi dangos esiampl i grwpiau ifanc Cymraeg heb os,” meddai Owain Schiavone, prif drefnydd y Gwobrau. “Flwyddyn yn ôl roedden nhw’n dechrau sefydlu eu hunain ac yn cipio’r wobr ‘Band neu Artist Newydd’.
  3. y Selar Rhif 56 // Mawrth // cynnwys. Golygyddol Rydan ni, a sawl un arall, yn dweud ers blynyddoedd ei bod hi’n oes aur i gerddoriaeth Gymraeg ar hyn o bryd.
  4. Gig: Setiau Dienw ar Sianel Gorwelion – 23 Ebrill Ar ôl dechrau cystal, mae’r setiau byw digidol yn dechrau arafu rhywfaint ar y penwythnosau’n ddiweddar unai hynny neu dydan ni jyst ddim yn clywed amdanyn nhw (crëwch ddigwyddiadau Facebook os ydach chi’n perfformio bobl!) Un peth sy’n amlwg hefyd ydy nad oes rhaid cynnal gigs digidol ar y penwythnos – maen nhw’n.
  5. Dec 20,  · Can/Song: Hanes yn y Lluniau (History in the Photographs) Canwr/Singer: Al Lewis Band Album: Ar Gof a Chadw Llais cefndir / Backing voice: Sarah Howells (o/of Paper Aeroplanes) Prynwch/Buy 'Ar.
  6. Jan 06,  · Fe ddaw llais y dyn yr ydych yn ei glywed yn y gan o'r ffilm, Hedd Wyn. Llais y gweindiog lleol ydi o, wrth iddo ddefnyddio ei swydd er mwyn dylanwadu a cheisio denu bechgyn ifanc i .
  7. Haul Ar Yr Eira, an Album by Pererin. Released in on Gwerin (catalog no. SYWM ; Vinyl LP). Genres: Folk Rock. Featured peformers: Arfon Wyn (electric guitar, acoustic guitar, aka_text {12 string guitar} role_id aka_text, vocals), Charli Goodall (electric guitar, aka_text {12 string guitar} role_id aka_text, bass, vocals), Aneurin Owen (flute, backing vocals), Einion Williams.
  8. Y Trŵbz o Ddyffryn Clwyd gyda’u halbwm newydd ‘ YN Y DECHRAU ’. Dyma fand sy’n brysur gwneud eu marc ar y sîn roc Gymraeg gydag ychydig o ‘soul’, roc a ‘blues’ – cyfuniad gwych o riffs anhygoel a llais hollol unigryw a phwerus y prif leisydd – Mared Williams.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *